MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde december 2019       

tirsdag d. 03.december kl. 18.00

 

   

 

Afbud: Anni

Brød:

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                           Kort- og skov.                

                           T-løb.         

                           Begynder- og ungdom.

                           Motionsløb.

                           Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

                           Materiel.

                           Klubtøj.

                           Løbstilmelder.

                           Webmaster.

                           PR.

                           Sponsor.

                           Mariagerløberne.

                           IT.

                           Klubture.  

                           Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gamle ure er røget på lossepladsen.

De nye Emit-ure er præsenteret for giverne, Sparekassen Kronjylland

 

 

3

Mix sprint stafet 23/05 2020

status

på facebook?

Løbet er sat på O-service.
NJ beder Claus sætte det på Facebook.

SL har haft møde med Niels Sørensen vedr. brug af skolen.
Der skal lejes ekstra toiletter.

Der skal indkaldes til funktionsledermøde i det nye år.

4

Rold Skov, skovmøde 12/11

evaluering

JC, NJ og JB var til møde med Helmut og Ole fra Rold Skov om brugen af Hesselholt.

2020 T-løb + E-stafet

2021 evt. NJ-natløb

2022 B-løb

5

DM-stafet og DM lang 2024

 

Vi er med på et samarbejde.
JC kontakter Rold Skov

6

T-løb 2020

 

JC fremlagde forslag til træningsløb
Der bliver
6 x begyndertræning  med start 22. april.

14 løb i alt.

JCD søger Thygeslund
KW søger Himmelkol
JB søger resten

7

Nytårsløb 04/01

status

Det kører på skinner.

8

Generalforsamling 2020

 

21. januar kl. 19.00
NJ snakker med Verner om lokale

KØ udsender indbydelse.

SS vil gerne udtræde

9

Claus Hechmann, event

 

Vi betaler 1/3 af udgifterne til de to arrangementer.

HB gøder vandene hos Mariagerløberne om anden organisering af økonomien.

10

Eventuel

 

 

11

Spisning kl. 19.15

 

 

Gæster: Arne-Jørn

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 07. januar 2020. kl. 19.00