Supercup 2004    efter  Endelig stilling
regler   Slutstillingen 2003  2002   2001   2000  1999   1998  

       
Ansa Mac Lassen

105

Til Lykke

Jonas Munthe

100

 

Arne Pedersen

89

 
Jens Christensen

83

 

Chr. P. Mac Lassen

78

 
Elizabeth Borchorst

71

 

Bettina Gjedde

71

 

Ole Jensen

64

 
Gert Rebsdorf

58

 

Keld Østergaard

58

 

Tidligere vindere: 

Patrick McGrail 1993 1994
Søren Skovrider  1995 1997
Line Skovrider  1996 1998
Lasse Østergaard  1991
Bjarke Rasmussen 1992
Erik B. Nielsen 1999
Ole Jensen 2000
Elizabeth Borchorst 2001
Lasse Grøn 2002
Bettina Gjedde 2003